Algemene voorwaarden

I. Cadeaubon, Tegoedbon & Commerciële bon

A. Cadeaubon

Wat is het minimum bedrag waarvoor ik een cadeaubon kan aankopen?

De minimumwaarde van een cadeaubon dient steeds 20 euro te bedragen. Artex Fashion stelt echter geen maximumwaarde voorop.

Waar kan ik een cadeaubon aankopen?

U kan een cadeaubon aankopen in elk van onze vestigingen waarbij een verkoper/verkoopster deze voor u in een mooie verpakking zal stoppen.
Bent u niet in staat om langs te komen in één van onze vestigingen, dan biedt Artex Fashion u ook de mogelijkheid om online een cadeaubon te bestellen. Afhankelijk van wat u wenst, kan u de cadeaubon:

 • Onmiddellijk zelf afdrukken
 • Laten opsturen naar uw opgegeven adres waarbij deze mooi verpakt zal worden
 • Afhalen in de door u geselecteerde vestiging van Artex Fashion op vertoon van uw orderbevestiging die u via email zal ontvangen. De cadeaubon zal voor u klaar liggen de eerste werkdag volgende op uw online bestelling vanaf 13u30.

Hoe kan ik online een cadeaubon bestellen?

Slechts in drie stappen kan u online via de website van Artex Fashion een cadeaubon bestellen:

Stap 1:

 • Kies de waarde van de cadeaubon (minimum 20 euro)
 • Het aantal cadeaubonnen dat u wenst
 • Het type cadeaubon (klassiek, animatie, liefde)

Stap 2:

 • Vul uw persoonsgegevens in (naam, email, adres)
 • Selecteer of u een factuur wenst
 • Selecteer de leveringswijze:
 • Zelf afdrukken
 • Laten opsturen (+ 0,89 euro voor verzending)
 • Afhalen in de door u geselecteerde Artex Fashion vestiging
 • Selecteer of de nieuwsbrief van Artex Fashion wenst te ontvangen
 • Ga akkoord met de algemene voorwaarden
 • Druk op bestellen

Stap 3: Kies uw betaalmethode

 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Bankcontact

Eens u een bevestiging van betaling heeft ontvangen, is uw bestelling voltooid en zal u van ons een orderbevestiging ontvangen via email

Als ik online een cadeaubon bestel wanneer zal deze geleverd worden?

Wanneer u online een cadeaubon heeft besteld en u heeft ervoor gekozen om deze naar u te laten opsturen, zal de verzending gebeuren de eerst volgende werkdag na ontvangst van uw betaling. Voor de verzending zal een kost van 0,89 euro aangerekend worden.

Artex Fashion zorgt ervoor dat de cadeaubon in een mooie verpakking naar u zal verzonden worden.
Geniet ik van een herroepingsrecht als ik online een cadeaubon bestel?

Wanneer u online een cadeaubon aankoopt, geniet u – op grond van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht – van het recht om gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding verschuldigd bent, de aankoop van uw cadeaubon te herroepen.
Deze termijn van 14 kalenderdagen gaat in vanaf:

 • Het afdrukken van de cadeaubon
 • De levering van de cadeaubon 
 • Het afhalen van de cadeaubon

Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet u ons hiervan binnen de herroepingtermijn via een ondubbelzinnige verklaring, per post of per mail op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en naar volgende adresgegevens:;
8810 Lichtervelde
Stegelstraat 42;
webshop@artexfashion.be

De klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht.

Wanneer u uw aankoop tijdig hebt herroepen, zullen wij u de waarde van uw cadeaubon en desgevallend de verzendingskosten, terug betalen binnen de 14 kalenderdagen volgende op uw herroeping. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Artex Fashion heeft het recht om te wachten met de terugbetaling tot wij de cadeaubon terug hebben gekregen of u heeft aangetoond dat u deze heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
In ieder geval dient u de cadeaubon binnen de 14 kalenderdag volgende op uw herroeping aan ons terug te zenden of te overhandigen in één van onze vestigingen. De directe kosten van het terugzenden van de cadeaubon zullen door u gedragen dienen te worden.
Van zodra cadeaubon gebruikt wordt, verliest u uw herroepingsrecht.

Hoelang blijft een cadeaubon geldig?

De Artex Fashion cadeaubon blijft tot één jaar na datum van aankoop geldig. De datum van aankoop zal steeds op de cadeaubon vermeld worden.

Kan ik de geldigheidsduur van mijn cadeaubon nog verlengen?

Artex Fashion voorziet geen mogelijkheid om de geldigheidsduur van één jaar te verlengen. We raden u dan ook aan om de geldigheidsdatum, die op de cadeaubon vermeld staat, goed in het oog te houden zodat u ten volle gebruik kan maken van uw cadeaubon.

Kan ik een cadeaubon zowel in een Artex Fashion vestiging als online gebruiken?

Een cadeaubon van Artex Fashion – aangekocht online of in één van onze vestigingen – kan in alle winkels van Artex Fashion gebruikt worden.
Daarnaast kan u de cadeaubon ook gebruiken wanneer u online een geschenk bestelt vanop een geboorte-, communie- en/of lentelijst.

De cadeaubon kan niet op andere plaatsen gebruikt worden.

Kan ik altijd met een cadeaubon betalen?

Bij Artex Fashion willen wij dat u altijd kan genieten van uw cadeaubon zodat er geen beperkingen verbonden zijn aan het verbruik ervan. U kan dus ook tijdens de solden, uitverkoop of andere promotionele acties uw cadeaubon als betaalmiddel gebruiken. Uiteraard op voorwaarde dat de geldigheidsduur van uw cadeaubon nog niet is verstreken.

Zijn er artikelen die ik niet met een cadeaubon kan aankopen?

Nee, met uw cadeaubon kan u alle artikelen aankopen die bij Artex Fashion verkocht worden. U kan uw cadeaubon dus ook gebruiken voor de aankoop van een geschenk vanop een geboorte-, communie- en/of lentelijst, ongeacht of u het geschenk aankoopt in één van onze vestigingen of online via onze website.

Moet ik het volledige bedrag van de cadeaubon in een keer opgebruiken?

Nee, dit is zeker niet vereist. Indien u de cadeaubon wenst te gebruiken voor een aankoop waarvan het bedrag kleiner is dan de waarde van de cadeaubon, krijgt u een tegoedbon voor het resterende saldo, waarop de voorwaarden zoals omschreven onder Punt B van toepassing zijn..
De (resterende) waarde op een cadeaubon zal in geen geval omgeruild worden in cash geld.

Kan een cadeau omgeruild worden tegen cash of gertourneerd worden?

Neen, dit is niet mogelijk.

Kan ik een cadeaubon herladen.

neen, aangezien we met papieren versies werken met een unieke code. Eens de bonnen gebruikt zijn wordt de code verwijderd en kan deze niet heractiveerd worden.

B. Tegoedbon

Wat als ik niet tevreden ben met mijn aankoop of me van maat heb vergist?

Artex Fashion hecht veel belang aan tevreden klanten en biedt u daarom de mogelijkheid om binnen de 8 dagen na aankoop op vertoon van uw kasticket en met aangehecht prijskaartje het artikel om te ruilen voor een ander artikel.
Wenst het artikel niet om te ruilen maar uw geld terug te krijgen, dan ontvangt u van ons een tegoedbon voor de waarde van het teruggebrachte artikel.
Indien het artikel gedragen, niet langer in perfecte staat of beschadigd is of de verpakking niet langer intact is, verliest u uw recht op omruiling of op een tegoedbon.
Kan ik ook artikelen omruilen die aangekocht werden via mijn geboorte-, communie- of lentelijst?
Net zoals voor de artikelen die u zelf heeft aangekocht in één van onze vestigingen, heeft u ook hier de mogelijkheid om binnen de 8 dagen na afhaling van het geschenk en met aangehecht prijskaartje het artikel om te ruilen.
Wenst het artikel niet om te ruilen maar uw geld terug te krijgen, dan ontvangt u van ons een tegoedbon voor de waarde van het teruggebrachte artikel.
Indien het artikel gedragen, niet langer in perfecte staat of beschadigd is of de verpakking niet langer intact is, verliest u uw recht op omruiling of op een tegoedbon.

Hoelang is mijn tegoedbon geldig?

De tegoedbon van Artex Fashion is geldig gedurende zes maanden volgende op de ontvangst ervan. De geldigheidsdatum zal steeds op de tegoedbon vermeld worden.

Kan ik de geldigheidsduur van mijn tegoedbon nog verlengen?

Artex Fashion voorziet geen mogelijkheid om de geldigheidsduur van zes maanden te verlengen. We raden u dan ook aan om de geldigheidsdatum, die op de tegoedbon vermeld staat, goed in het oog te houden zodat u ten volle gebruik kan maken van uw tegoedbon.

Kan ik een tegoedbon zowel in een Artex Fashion vestiging als online gebruiken?

Een tegoedbon van Artex Fashion kan in alle winkels van Artex Fashion gebruikt worden.

Kan ik altijd met een tegoedbon betalen?

Bij Artex Fashion willen wij dat u altijd kan genieten van uw tegoedbon zodat er geen beperkingen verbonden zijn aan het verbruik ervan. U kan dus ook tijdens de solden, uitverkoop of andere promotionele acties uw tegoedbon als betaalmiddel gebruiken. Uiteraard op voorwaarde dat de geldigheidsduur van uw tegoedbon nog niet is verstreken.

Zijn er artikelen die ik niet met een tegoedbon kan aankopen?

Nee, met uw tegoedbon kan u alle artikelen aankopen die bij Artex Fashion verkocht worden. U kan uw tegoedbon dus ook gebruiken voor de aankoop van een geschenk vanop een geboorte-, communie- en/of lentelijst, ongeacht of u het geschenk aankoopt in één van onze vestigingen.
Moet ik het volledige bedrag van de tegoedbon in een keer opgebruiken?
Nee, dit is zeker niet vereist. Indien u de tegoedbon wenst te gebruiken voor een aankoop waarvan het bedrag kleiner is dan de waarde van de tegoedbon, krijgt u een tegoedbon voor het resterende saldo. Deze tegoedbon zal geldig zijn voor de resterende geldigheidsduur van de oorspronkelijke tegoedbon.

C. Commerciële bon

Hoelang is mijn commerciële bon geldig?

De commerciële bon van Artex Fashion blijft tot één jaar na ontvangst geldig. De vervaldatum zal steeds op de commerciële bon vermeld worden.

Kan ik de geldigheidsduur van mijn commerciële bon nog verlengen?

Artex Fashion voorziet geen mogelijkheid om de geldigheidsduur van één jaar te verlengen. We raden u dan ook aan om de geldigheidsdatum, die op de commerciële bon vermeld staat, goed in het oog te houden zodat u ten volle gebruik kan maken van uw commerciële bon.

Kan ik een commerciële bon zowel in een Artex Fashion vestiging als online gebruiken?

Een commerciële bon van Artex Fashion kan enkel in alle winkels van Artex Fashion gebruikt worden en niet bij online reserveringen.

Kan ik altijd met een commerciële bon betalen?

In tegenstelling tot een cadeaubon of tegoedbon, kan een commerciële bon tijdens de solden, uitverkoop en/of andere promotionele acties niet als betaalmiddel gebruikt worden.

Zijn er artikelen die ik niet met een commerciële bon kan aankopen?
Nee, met uw commerciële bon kan u alle artikelen aankopen die in de winkels van Artex Fashion verkocht worden.
De commerciële bon kan vooralsnog niet gebruikt worden om online een geschenk te bestellen vanop een geboorte-, communie- en/of lentelijst.

Moet ik het volledige bedrag van de commerciële bon in een keer opgebruiken?

Nee, dit is zeker niet vereist. Indien u de commerciële bon wenst te gebruiken voor een aankoop waarvan het bedrag kleiner is dan de waarde van de commerciële bon,
krijgt u een tegoedbon voor het resterende saldo, waarop de voorwaarden zoals omschreven onder Punt B van toepassing zijn.
De (resterende) waarde op een commerciële bon zal in geen geval omgeruild worden in cash geld.

II. Retourbeleid - kasticket

Volgende bepaling dient op het kasticket opgenomen te worden:
“Omruilen of terugbetaling via tegoedbon kan binnen de 14 dagen op vertoon van kasticket en aangehecht prijskaartje. Indien het artikel gedragen, niet langer in perfecte staat of beschadigd is of de verpakking is niet langer intact, geen recht op omruiling of tegoedbon.”

Echter, indien een reservatie werd betaald via onze website dan kan men het artikel omruilen of terugbetaling krijgen op vertoon van kasetiket en aangeheck prijskaartje. Indien het artikel gedragen en niet langer in perfecte staat of beschadigd is of de verpakking niet langer intact, dan heeft men geen recht op terugbetaling. Indien alles voldoet aan de voorwaarden dan zal het bedrag zo snel mogelijk terugbetaald worden, doch ten laatste binnen de 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

III. Klantenkaart

Is een klantenkaart gratis?

De klantenkaart is geheel kosteloos en biedt u uitsluitend voordelen.

Hoe kan ik een klantenkaart verwerven?

Indien u graag een klantenkaart wenst, kan u dit aanvragen in elk van onze vestigingen.
Voor de aanmaak van een klantenkaart hebben wij minstens volgende gegevens nodig:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw emailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum

Eens u alle vereiste informatievelden hebt ingevuld, zal u een persoonlijke klantenkaart ontvangen.

Welk voordeel geniet ik indien ik een klantenkaart heb?

Op vertoon van uw persoonlijke klantenkaart, zal u bij iedere aankoop in één van onze vestigingen 5% directe korting ontvangen op de totale door u te betalen som.
Geldt de directe korting voor alle artikelen?
De directe korting van 5 % is enkel van toepassing op volgende artikelen:

 • Dameskleding
 • Herenkleding
 • Kinderkleding
 • Babykleding
 • Lingerie
 • Nachtgoed
 • Lederwaren & tassen
 • Badmode
 • Accessoires (vb juwelen, muts, sjaal, riem)

Voor de aankoop van volgende artikelen geniet u geen voordeel met uw klantenkaart:

 • Ondergoed (vb. boxer, slip)
 • Beddengoed/Bedlinnen
 • Ander textiel (vb. deken, slaapzak, badjas)

Hoe kan ik mijn adres/persoonsgegevens wijzigen?

U kan de geregistreerde gegevens steeds laten wijzigen door een e-mail te sturen naar info@limazi.be of via het contactformulier op onze website.

IV. Online reservering kledij

Waarom zou u artikelen online reserveren?

Indien u toch liever de door u gewenste artikelen nog eens wil bekijken en aan proberen alvorens deze aan te kopen dan biedt Artex Fashion u de mogelijkheid om op onze website uw favoriete artikelen te reserveren via ons online reserveringssysteem.
Eens u de reservatie heeft voltooid, zullen uw gereserveerde artikelen geleverd worden in de door u gekozen vestiging van Artex Fashion.
Ons online reserveringssysteem is praktisch, eenvoudig, snel en bevat geen aankoopverplichting.

Hoe kan ik mijn favoriete artikelen reserveren?

Het reserveren van artikelen is enkel mogelijk via onze website en op voorwaarde dat u in het bezit bent van een gebruikersaccount.

Hoe maak ik een gebruikersaccount aan?

Een gebruikersaccount dient steeds aangemaakt te worden via de website.
Voor de aanmaak van uw account dient u volgende informatie aan ons te verstrekken:

 • Uw GSM nummer
 • Uw emailadres 
 • Het nummer van uw klantenkaart 

Daarnaast dient u ook nog een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.
Welke stappen dien ik te volgen om favoriete artikel te reserveren?
In slechts enkele stappen zullen uw artikelen gereserveerd zijn in de door u opgegeven vestiging van Artex Fashion:

Stap 1:

Meldt u aan via uw gebruikersaccount (gebruikersnaam + paswoord) of, indien u nog geen gebruikersaccount heeft, maak dan uw eigen gebruikersaccount aan.

Stap 2:

Eens u aangemeld bent, kunt u op onze website uw favoriete artikelen selecteren voor reservatie.
Indien van toepassing, dient u steeds volgende informatie aan te duiden:
Uw gewenste maat
Het aantal stuks
De gewenste kleur

Stap 3:

Selecteer de Artex Fashion vestiging waar u wenst dat uw artikelen geleverd zullen worden.

Stap 4:

Voltooi uw reservatie.

Eens uw reservatie voltooid is, zal u van ons via email een bevestiging van uw reservatie ontvangen.
Is het mogelijk dat bepaalde artikelen niet (meer) gereserveerd kunnen worden?
Indien bepaalde of alle artikelen die u geselecteerd heeft toch niet gereserveerd kunnen worden, dan zullen wij dit aan u communiceren via SMS.

Hoe weet ik wanneer mijn gereserveerde artikelen beschikbaar zijn?

Van zodra één van de door u gereserveerde artikelen beschikbaar is, ontvangt u van ons een SMS waarin wij u meedelen welk artikel voor u klaarligt in de door u gekozen vestiging.
Van zodra één van uw andere gereserveerde artikelen voor u beschikbaar zijn, zullen wij u opnieuw een SMS sturen.

Hoelang zullen mijn artikelen gereserveerd blijven eens ik een SMS heb ontvangen dat mijn artikelen beschikbaar zijn?

Van zodra u van ons een SMS heeft ontvangen, zal het betreffende artikel gedurende 8 dagen voor u beschikbaar blijven in de door u gekozen vestiging.
Eens deze termijn is verstreken, zal dit artikel niet langer gereserveerd blijven en opnieuw door andere klanten gekocht kunnen worden.

Is het reserveren van artikelen op de website gratis?

Het reserveren van artikelen op onze website kan geheel kosteloos.
Bovendien, dient u pas voor uw gereserveerde artikelen te betalen wanneer u in de vestiging, waar de gereserveerde artikelen geleverd werden, deze artikelen wenst aan te kopen.

 

Bijzondere voorwaarden: geboorte-, communie- en lentelijst

1. Definities

 • Verkoper”: de naamloze vennootschap “LIMAZI” met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Stegelstraat 42, België, BTW BE-0870.240.151, RPR Gent, afdeling Oostende, dewelke merkhouder is van ‘Artex Fashion sterke merken voor het hele gezin’ zoals geregistreerd onder het nummer 0939651;
 • Lijst”: elke geboorte-, communie- en/of lentelijst die wordt geopend door een Lijstlegger(s) bij de Verkoper;
 • Lijstlegger(s)”: de natuurlijke persoon/natuurlijke personen die een lijst opent resp. openen bij de Verkoper, hetzij online via de Website hetzij in één van de vestigingen (adressen te raadplegen op https://www.artexfashion.be);
 • Schenker”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon, één of meerdere van de door de Lijstlegger geselecteerde artikelen aankoopt van de Lijst hetzij online via de Website hetzij in één van de vestigingen;
 • Website”: https://www.artexfashion.be

2. Toepassingsgebied bijzondere voorwaarden

 • Alle commerciële relaties tussen enerzijds de Verkoper en de Lijstlegger(s), anderzijds de Verkoper en de Schenker worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) deze bijzondere voorwaarden en (ii) het Belgisch recht.
 • Door het openen van een Lijst bij de Verkoper of de aankoop van een artikel van de Lijst, erkent de Lijstlegger/Schenker kennis genomen te hebben van deze bijzondere voorwaarden en deze te aanvaarden.

3. Modaliteiten Lijst

Openen van een Geboorte- of lentefeestlijst

 • Het openen van een Lijst bij de Verkoper staat alleen open voor Lijstleggers die in België wonen en kan op volgende wijze:
 • In één van de vestigingen van de Verkoper;
 • Via de Website van de Verkoper.
 • De Lijst moet minstens 5 artikelen bevatten en een minimumwaarde van 250 euro hebben.
 • Per persoon (baby, kind, volwassene) is slechts 1 Lijst toegestaan. Er kan geen afzonderlijke Lijst per Lijstlegger geopend worden. Indien de Verkoper zou vaststellen dat deze bepaling niet werd nageleefd, zullen de Lijsten voor zover als mogelijk worden samengevoegd.
 • Voor de samenstelling van de Lijst kunnen de Lijstleggers kiezen uit het hele assortiment van de Verkoper, zoals (i) aangeduid op de Website en (ii) beschikbaar in haar vestigingen (al dan niet op bestelling). Het assortiment geldt echter maar zolang de voorraad strekt en kan bovendien op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.


Onverminderd het voorgaande, kunnen volgende artikelen niet op de Lijst geplaatst worden:

 kledij voor de lijstlegger zelf

 • Wanneer, na het openen van de Lijst en de samenstelling ervan, zou blijken dat een bepaald artikel toch niet meer beschikbaar is, zullen de Lijstleggers hiervan in kennis gesteld worden en zal de Verkoper een alternatief voorstellen. Het staat de Lijstleggers echter vrij om te beslissen of zij dit alternatief accepteren of zelf een ander artikel ter vervanging wensen toe te voegen.
 • De Verkoper voorziet eveneens in de mogelijkheid om in het kader van de Lijst een bedrag te laten schenken in de vorm van cadeaubonnen. Deze kunnen zowel online als aan de kassa besteld worden

Afbeeldingen, tekst en foto's

 • Alle teksten, foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen hebben een louter indicatieve waarde en zijn niet verbindend ten aanzien van de Verkoper. Bovendien kunnen de afbeeldingen en/of foto’s elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen of afwijken van het artikel.
 • Voor sommige artikelen is een, al dan niet uitgebreide, montage/installatie vereist waarvoor de Lijstleggers als enige verantwoordelijk zijn.
 • Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Om misverstanden te vermijden, is het steeds aangewezen om voorafgaandelijk contact op te nemen met de Verkoper.

Wijzigen van de Lijst

De Lijstleggers hebben steeds de mogelijkheid om, na het openen van de Lijst, wijzigingen aan te brengen door artikelen te schrappen of toe te voegen aan de Lijst. Dergelijke wijzigingen kunnen telefonisch aangevraagd worden of in één van de vestigingen van de Verkoper.
Het is evenwel niet mogelijk om een artikel, dewelke reeds werd aangekocht door een Schenker, te schrappen tenzij wanneer dit artikel meer dan één keer op de Lijst staat. Evenmin kunnen artikelen, dewelke speciaal voor de Lijstlegger worden besteld (vb. een kinderwagen in een bepaald kleur), nog geschrapt worden eens 30 kalenderdagen zijn verstreken sinds het openen van de Lijst.
In elk geval verbindt de Verkoper er zich toe om de Lijstleggers te informeren wanneer nog minder dan 10 artikelen beschikbaar zijn op de Lijst.

Afnameverplichting

In principe geldt voor het merendeel van de artikelen geen afnameverplichting omdat deze artikelen steeds in voorraad zijn.
Als uitzondering op dit principe geldt evenwel dat volgende artikelen steeds dienen afgenomen te worden door de Lijstleggers wanneer zou blijken dat deze nog niet door een Schenker werden aangekocht:

 • Solden artikelen;
 • Artikelen waarop een korting of promotie wordt gegeven.

Duur & afsluiten lijst

 • De Lijst blijft maximaal beschikbaar tot en met 2 maanden na de geboorte/communie/lentefeest. Op verzoek van de Lijstleggers kan hier eventueel van afgeweken worden zonder dat de Verkoper verplicht is om hierop in te gaan.
 • Bij het afsluiten van de Lijst worden de bedragen van alle verkochte artikelen opgeteld. De Verkoper verstrekt aan de Lijstleggers een cadeaubon ter waarde van 10 % van de totale som van de verkochte artikelen.
 • De Lijst wordt altijd volledig afgesloten en niet gedeeltelijk.
 • De Lijstlegger ontvangt een volledig overzicht van alle verkochte artikels.

Miskenning modaliteiten Lijst

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij vaststelling van fraude, misbruik of elk ander oneigenlijk gebruik van de Lijst of ingeval de goede werking van haar dienst dit vereist, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Lijstlegger, artikelen van de Lijst te verwijderen dan wel de Lijst te annuleren of af te sluiten.

4. Prijs

Prijzen slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten en/of administratieve kosten zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.
De prijzen voor de artikelen op de Lijst zijn deze die gelden op het moment dat het artikel aan de Lijst wordt toegevoegd.

5. Aankoop van artikelen van de Lijst

Modaliteiten

Wanneer de Schenker één of meerdere artikelen van de Lijst wil kopen, kan dit zowel via de Website van de Verkoper als in één van de vestigingen van de Verkoper waar de lijst zicht bevindt

Betaling

Artikelen aangekocht door de Schenker in een vestiging van de Verkoper kunnen betaald worden met:

 • Cash;
 • Bank- of kredietkaart (Maestro, Visa, Mastercard);
 • Cadeaubon, tegoedbon of commerciële bon.

Artikelen aangekocht door de Schenker op de Website van de Verkoper kunnen betaald worden met:

 • Bank- of kredietkaart (Maestro, Visa, Mastercard);
 • Overschrijving;
 • Cadeaubon of tegoedbon

Voor de verwerking van online transacties doet de Verkoper een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Schenker die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Verkoper heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Schenker.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Levering

Tenzij wanneer een artikel nog dient besteld te worden, kan de Schenker – wanneer hij/zij het artikel aankoopt in één van de vestigingen van de Verkoper – het direct meenemen.
Wanneer daarentegen de Schenker een artikel aankoopt via de Website, zal het aangekochte artikel steeds klaar liggen voor afhaling in de vestiging van de Verkoper, dewelke door de Lijstleggers werd geselecteerd.

De Schenker kan ervoor opteren:

 • Om zelf het gekochte artikel af te halen en dit vanaf het tijdstip zoals vermeld in de orderbevestiging;
 • Dat het door de Lijstleggers zal worden afgehaald.

In het laatste geval, zal de Verkoper steeds een kaartje aanhechten aan het artikel zodoende de Lijstlegger weet van wie het artikel afkomstig is. De Verkoper tracht de Lijstlegger, van zodra een artikel klaar ligt in haar vestiging, hiervan in kennis te stellen.

De Verkoper biedt geen levering aan op het adres van de Schenker noch van de Lijstleggers.

Geen herroepingsrecht

De Schenker geniet niet van een herroepingsrecht voor de artikelen die hij/zij aankoopt van de Lijst via de Website van de Verkoper.

Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

De Schenker dan wel de Lijstlegger moet direct bij de afhaling van het door de Schenker gekochte artikel een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

 • De Schenker resp. de Lijstlegger dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na afhaling en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan de Verkoper over te maken.

De Lijstlegger geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van 2 jaar en dit vanaf de datum van afhaling van het artikel (afhaalbewijs/garantiebewijs), ongeacht of de afhaling gebeurt door de Lijstlegger of de Schenker.

 • Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de Lijstlegger kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van afhaling. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maanden na de ontdekking ervan door de Lijstlegger aan de Verkoper te worden meegedeeld per mail (webshop@artexfashion.be) of in één van haar vestigingen.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Schenker resp. de Lijstlegger geacht het artikel te hebben goedgekeurd en aanvaard.
Na het constateren van enig gebrek is de Lijstlegger verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende artikel onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van het artikel op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het artikel.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Lijstlegger of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van het artikel of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.
De waarborgen die de Verkoper aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van de Verkoper beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging of (ii) terugname van de betreffende artikel en het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van de prijs van het artikel.

6. Overmacht/hardship

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van de Verkoper de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, daden van terrorisme, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen/leveranciers waarop de Verkoper beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).

Voormelde situaties geven de Verkoper het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Lijstlegger/Schenker, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

7. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing.
Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de Verkoper haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de Verkoper hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

8. Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Lijstlegger/Schenker dat de taal van deze bijzondere voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met de Verkoper
De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Lijstlegger/Schenker toe.