Privacyverklaring Limazi

1) Algemeen: LIMAZI NV – merkhouder van ‘Artex Fashion sterke merken voor het hele gezin’ zoals geregistreerd onder het nummer 0939651 – (hierna genoemd “LIMAZI”, “wij”) begrijpt dat uw vertrouwen in ons, het online belangrijkste kapitaal is van LIMAZI. Om dat vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van https://www.artexfashion.be (hierna genoemd de “Website”) onze prioriteit gemaakt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, uitgebaat door LIMAZI. LIMAZI wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

LIMAZI kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien de werking van de Website aangepast kan worden. Elke wijziging wordt aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe privacyverklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op [26/04/2016].

Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van LIMAZI [hyperlink].

2) Verwerking persoonsgegevens: Als u deze Website gebruikt en/of uw persoonsgegevens meedeelt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

- Soorten Persoonsgegevens: Via deze Website worden uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verzameld bij het reserveren van kledij via de Website, bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling, bij de aankoop van een cadeaubon en/of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina’s op de Website en de informatie die werd bekeken, alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt enkel gebruikt voor de technische behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer en om de Website te verbeteren.

- Wijze waarop de informatie wordt verzameld: Deze Website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of kledij reserveert of wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief en dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

- Gebruik van informatie: LIMAZI gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te versturen, uw kledij te reserveren en uw bestelling uit te voeren.

Wanneer u niet langer haar nieuwsbrief of informatie met betrekking tot haar producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op “uitschrijven” onderaan uw email of door uw persoonlijke account op de Website aan te passen.

- Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bv. om online betaling mogelijk te maken, om u producten en/of diensten te leveren, om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Voor alle situaties waarbij de wet dit voorschrijft, dient, voorafgaand aan de gegevensoverdracht, uw toestemming te worden verkregen of heeft u de mogelijkheid u te verzetten tegen dergelijke overdracht. Daarnaast heeft LIMAZI de plicht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien zij in het bezit zijn van een gerechtelijk bevel.

De gegevens kunnen door LIMAZI eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de privacy wetgeving in dergelijk land niet gelijkaardig is aan de Belgische privacy wetgeving, zal LIMAZI de gepaste beschermende maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

3) Gebruik van het e-mailadres: Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van LIMAZI.

4) Rechten van de bezoeker: U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens LIMAZI betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen of verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door LIMAZI te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

5) Aanmelding bij de Privacy Commissie: LIMAZI heeft zich aangemeld bij de Belgische privacy commissie op [26/04/2016].

6) Veiligheid: LIMAZI handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

LIMAZI doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

7) Contact: LIMAZI is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons te contacteren op:

NV LIMAZI

Stegelstraat 42

8810 Lichtervelde (België)

[info@artexfashion.be]

Cookie Policy

1) Algemeen: LIMAZI NV – merkhouder van ‘Artex Fashion sterke merken voor het hele gezin’ zoals geregistreerd onder het nummer 0939651 – (hierna genoemd “LIMAZI”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://www.artexfashion.be (hierna genoemd de “Website”)http://www.joovi.eu/ te verbeteren. Alle gegevens die LIMAZI haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Elke wijziging van de huidige cookieverklaring zal worden aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe verklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op 30/04/2016

2) Wat is een cookie: Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt LIMAZI u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

- De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de Website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.

- Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel instellen op de homepage.

- Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

- Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. LIMAZI maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om LIMAZI te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt LIMAZI zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

- Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft LIMAZI haar inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maakt LIMAZI gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die LIMAZI gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en LIMAZI controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3) Lijst van cookies die deze Website gebruikt: De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die LIMAZI desgevallend verzamelt en welke informatie deze opslaan.

COOKIE naam

COOKIE beschrijving

CART

De associatie met uw winkelwagen.

CATEGORY_INFO

Slaat rubriekinformatie op, die het mogelijk maakt om pagina's sneller weer te geven.

COMPARE

De artikelen dat u heeft in de Vergelijk-Producten-lijst.

CURRENCY

Uw gewenste valuta.

CUSTOMER

Een gecodeerde versie van uw klanten-ID bij de winkel.

CUSTOMER_AUTH

Een indicator of u momenteel bent aangemeld bij de winkel.

CUSTOMER_INFO

Een gecodeerde versie van de klantengroep waartoe u behoort.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Slaat het klantensegment-ID op.

EXTERNAL_NO_CACHE

Een markering, die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.

FRONTEND

Uw sessie-ID op de server.

GUEST-VIEW

Maakt het mogelijk voor gasten om hun bestelling te wijzigen.

LAST_CATEGORY

De laatste rubriek die u hebt bezocht.

LAST_PRODUCT

Het meest recente product dat u hebt bekeken.

NEWMESSAGE

Geeft aan of een nieuw bericht werd ontvangen.

NO_CACHE

Geeft aan of het is toegelaten om caching te gebruiken.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Een link naar informatie betreffende uw winkelwagen en uw kijkgeschiedenis indien u dat aan de Website gevraagd hebt.

POLL

Het ID van elke poll waarvoor u recent gestemd hebt.

POLLN

Informatie betreffende de poll waarvoor u gestemd hebt.

RECENTLYCOMPARED

De artikelen die u recent hebt vergeleken.

STF

Informatie over producten die naar uw vrienden werd gemaild.

STORE

Het winkeloverzicht of de taal die u hebt geselecteerd.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Geeft aan of de consument zijn toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken.

VIEWED_PRODUCT_IDS

De producten die u recentelijk hebt bekeken.

WISHLIST

Een gecodeerde lijst van producten die u aan uw wishlist hebt toegevoegd.

WISHLIST_CNT

Het aantal artikelen in uw wishlist.


4) Cookies uitschakelen: Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen.

  • Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html 
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 
  • Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web.

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.